Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia,

v mene organizačného výboru je pre nás veľkou cťou pozvať Vás na prvý ročník odborného kongresu s názvom
Bratislavské neurochirurgické dni 2019, organizovaného Neurochirurgickou klinikou LFUK a UNB. Podujatie sa uskutoční 
13. - 15. novembra 2019 v hoteli Falkensteiner, situovanom takmer v úplnom centre Bratislavy.Prvý ročník Bratislavských neurochirurgických dní usporadúva naše pracovisko pri príležitosti významného jubilea - dovŕšenej polstoročnice. Počas tohto obdobia pracovalo na Neurochirurgickej klinike LFUK a UNB množstvo skvelých odborníkov, ktorých zásluhou si klinika vybudovala dobré meno a povesť moderného pracoviska, známeho zavádzaním viacerých inovatívnych postupov.

Kongres je organizovaný pod záštitou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, je zaradený do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a sú mu pridelené CME kredity, 13 kreditov za pasívnu účasť lekárov a 14 kreditov za pasívnu účasť sestier.

Snahou organizačného výboru je zostaviť odborný program, ktorý reflektuje aktuálne poznatky a trendy modernej neurochirurgie a zároveň Vám pripraviť príjemné prostredie na odborné diskusie.

Okrem stretnutia s kolegami neurochirurgami bude pre nás samozrejme radosťou aj účasť zdravotných sestier a stredného zdravotníckeho personálu, bez ktorých pomoci a spolupráce by žiadne neurochirurgické pracovisko nemohlo efektívne fungovať. Sestričkám v rámci podujatia poskytujeme možnosť prihlasovania aktívnej účasti do samostatnej vzdelávacej sekcie.

Veríme, že odborné podujatie bude pre Vás nielen inšpiratívne, zaujímavé a prispeje k Vašej každodennej práci, ale bude aj príjemným ľudským momentom nás všetkých.

Tešíme sa na stretnutie s Vami v Bratislave, 13. – 15. november 2019 v hoteli Falkensteiner.

doc. MUDr. Andrej Šteňo, PhD., MPH
predseda organizačného výboru


Organizačný výbor podujatia


Odborný organizátor podujatia:
Neurochirurgická klinika
LF UK a UNBPodujatie sa koná pod záštitou
rektora UK v Bratislave

prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD.

Predseda organizačného výboru
a odborný garant podujatia:

doc. MUDr. Andrej Šteňo, PhD., MPH

Členovia organizačného výboru:
primár MUDr. Martin Novotný, PhD., MPH
MUDr. Juraj Mišovič
MUDr. Ján Kozák
MUDr. Ján Buvala
MUDr. Adrian Kiss
Mgr. Veronika Ruszinková

Organizácia, komunikácia:
spoločnosť Berlina, s.r.o.